Schrefeld, Fritz

Om rytteren
Født: 14.11.1890
Land: Tyskland