Boncioni, Renato

Om rytteren
Født: 14.10.1941
Land: Italien