Beloki, Joseba

Om rytteren
Født: 12.08.1973
Land: Spanien