Gillen, Lucien

Om rytteren
Født: 07.10.1928
Død: 11.08.2010
Land: Luxembourg