Bertoglio, Fausto

Om rytteren
Født: 13.01.1949
Land: Italien