Aerts, Jean

Om rytteren
Født: 08.09.1907
Død: 15.06.1992
Land: Belgien