Appler, Lothar

Om rytteren
Land: Østtyskland
Tyskland