Bernard, Alain

Om rytteren
Født: 17.10.1947
Land: Frankrig