Barcelo Santonja, Joaquin

Om rytteren
Død: 19.04.1961
Land: Spanien