Beker, Józef

Om rytteren
Født: 28.03.1937
Land: Polen