Beuker, René

Om rytteren
Født: 15.05.1965
Land: Holland