Becker, Peter

Om rytteren
Født: 14.07.1955
Land: Tyskland