Kristen, Josef

Om rytteren
Født: 28.01.1960
Land: Vesttyskland
Tyskland