Andresen, Werner

Om rytteren
Født: 03.01.1922
Land: Danmark

03. januar 1922 - Februar 2017