Beuffeuil, Pierre

Om rytteren
Født: 30.10.1934
Land: Frankrig