Jonker, Patrick

Om rytteren
Født: 25.05.1969
Land: Australien
Holland