Bodyk, Jacek

Om rytteren
Født: 12.06.1966
Land: Polen