Bartolsic, Jiri

Om rytteren
Født: 14.05.1953
Land: Tjekkoslovakiet