Pfenninger, Fritz

Om rytteren
Født: 15.10.1934
Død: 12.05.2001
Land: Schweiz