Trinkler, Richard

Om rytteren
Født: 22.08.1950
Land: Schweiz