Bewing, Emile

Om rytteren
Født: 12.03.1907
Død: 31.08.1998
Land: Luxembourg