Balmamion, Franco

Om rytteren
Født: 11.01.1940
Land: Italien