Dorgebray, Robert

Om rytteren
Født: 16.10.1915
Død: 29.09.2005
Land: Frankrig