Wouters, Lode

Om rytteren
Født: 27.05.1929
Død: 25.03.2014
Land: Belgien