Slaats, Frans

Om rytteren
Født: 11.06.1912
Død: 06.04.1993
Land: Holland