Andresen, Thorleif

Om rytteren
Født: 14.02.1945
Land: Norge