Boaro, Manuele

Om rytteren
Født: 03.12.1987
Land: Italien