Bassons, Christophe

Om rytteren
Født: 10.06.1974
Land: Frankrig