Bernardez Boluja, José

Om rytteren
Født: 01.10.1935
Land: Spanien