Allan, David

Om rytteren
Født: 01.03.1951
Død: 06.06.1989
Land: Australien