Berrendero, José Herrero

Om rytteren
Født: 11.01.1934
Land: Spanien