Baliani, Fortunato

Om rytteren
Født: 06.07.1974
Land: Italien