Vastaranta, Jukka

Om rytteren
Født: 29.03.1984
Land: Finland