Beckaert, Albert

Om rytteren
Født: 10.06.1910
Død: 29.05.1980
Land: Belgien