Bijster, Cornelis

Om rytteren
Født: 13.12.1922
Død: 24.10.1998
Land: Holland

"Cor"