Vial, Laurent

Om rytteren
Født: 09.09.1959
Land: Schweiz