Lutz, Hans

Om rytteren
Født: 31.03.1949
Land: Vesttyskland
Tyskland