Bartonicek, Antonin

Om rytteren
Født: 20.02.1949
Land: Tjekkoslovakiet