Barisone, Secondo

Om rytteren
Født: 29.03.1925
Død: 14.07.2002
Land: Italien