Urbany, Eugène

Om rytteren
Født: 13.07.1957
Land: Luxembourg