Donnelly, Albert J.

Om rytteren
Død: 16.11.1977
Land: Irland

"Bertie"