Aerts, Emile

Om rytteren
Født: 03.04.1892
Død: 09.04.1953
Land: Belgien