Barthelemy, Albert

Om rytteren
Født: 03.03.1906
Død: 26.11.1988
Land: Frankrig