Beckaert, Gustave

Om rytteren
Født: 25.11.1908
Død: 27.06.1984
Land: Belgien