Deloof, Romain

Om rytteren
Født: 06.03.1941
Land: Belgien