Bintz, Robert

Om rytteren
Født: 16.02.1930
Land: Luxembourg

"Roby"