Märki, Hans-Rudi

Om rytteren
Født: 18.06.1960
Land: Schweiz