Sibbit, John Ephraim

Om rytteren
Født: 04.03.1895
Død: 05.08.1950
Land: Storbritannien

"Jack"