Gilson, Roger

Om rytteren
Født: 19.09.1947
Død: 18.01.1995
Land: Luxembourg