Baronti, Alessandro

Om rytteren
Født: 04.06.1967
Land: Italien